Hjem
Velkommen til skjenkekontroll.no

 
Alkoholloven
I lovens formålsparagraf § 1-1 står det : "Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer". Hovedformålet med alkoholpolitikken er med andre ord å motvirke de skadevirkningene som alkoholbruk kan føre med seg. Alkoholloven omfatter alle drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol.
 
 
 

Alkoholloven gir hjemmel for tiltak som skal regulere tilgangen og omsetning av alkohol, og de er rettet mot både tilbudssiden og etterspørselssiden. Prinsipper for norsk alkohollovgivning kan sammenfattes i følgende hovedpunkt:
All omsetning av alkoholholdig drikk krever særskilt offentlig tillatelse (bevilling). De fire forskjellige bevillingstypene som loven opererer med er salg, skjenking, engrossalg og tilvirkning. Hovedregelen er at bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk gis av kommunen.
  • Prinsippet bak det kommunale bevillingssystemet er at tilgjengeligheten av alkohol for forbruker skal bestemmes av lokale politiske organer. Dette medfører at kommunene har ansvaret for å planlegge, gi bevilling og kontrollere egen alkoholpolitikk både på kort og lang sikt.
  • Salg av alkoholholdig drikk: overdragelse til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet.
  • Skjenking: salg for drikking på stedet.
  • AS Vinmonopolet skal stå for salg av vin, brennevin og sterkøl.
  • To viktige virkemidler som er rettet mot etterspørselen, er alkoholreklameforbud og aldersgrensebestemmelser. Salg, skjenking eller utlevering av brennevin er forbudt til noen under 20 år. For annen alkoholholdig drikk er aldersgrensen 18 år.

 På disse sidene vil du finne relevant informasjon om alkoholloven og skjenkekontroll.

Innlogging for kunderTa ansvar - skjenk trygt!

Vi har i samarbeid med flere vestfoldkommuner utarbeidet en brosjyre  til skjenkesteder. Brosjyren  tar for seg de daglige utfordringer som en ansatt på ett serveringssted kan møte. Du kan laste ned brosjyren ved å klikke på bildet.

Bilder fra tidligere kurs

1.jpg

Klarer du denne?

Hva er aldersgrensen for å inneha alkoholvevilgning?
 

Velg språk (language)Besøkende

Vi har 8 gjester her nå