Hjem Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Rusmiddelpolitisk handlingsplan PDF Skriv ut E-post
Norge ligger relativt godt an i europeisk sammenheng både mht totalforbruk og skader. En av de viktigste årsakene er at Norge i stor grad benytter de kontrollpolitiske virkemidlene i alkoholpolitikken. Kommunens lokale bestemmelser og regulering av salgs- og skjenkebestemmelsene er et av de viktigste virkemidlene for å begrense alkoholrelaterte skader. Undersøkelser av kommunenes forvaltning av alkoholloven viser at utviklingen har gått i retning av en betydelig liberalisering av alkoholpolitikken lokalt. Antall skjenkesteder har i perioden 1980-2004 økt fra 2 257 til 7 092. I 1990 hadde 34 % av skjenkestedene lov til å selge brennevin, vin og øl mens andelen i 2004 hadde steget til 80 %.Målgruppen for veilederen er kommunalt ansatte, planleggere som er involvert i planarbeidet og lokalpolitikere som skal be-handle planen politisk. Veilederen for kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan er laget for å gjøre det lettere for kommunene å utarbeide planen. Den gir relevante fakta og nyttig informasjon om hvilke forhold som bør vektlegges i arbeidet med planen. Den inneholder også henvisning til andre kilder og hjelpemidler som kommunen kan benytte i planarbeidet.Sosial- og helsedirektoratet har som målsetning at faglige råd og beslutninger skal være basert på den beste tilgjengelige kunnska-pen. Veilederen er et sentralt bidrag i arbeidet med å støtte opp under det viktige lokale rusforebyggende arbeidet i kommunene.

 

<Sosial- og helsedirektoratets veileder kan du laste ned her>

 

 

Bilder fra tidligere kurs

960x.jpg