Hjem OM OSS
Om oss PDF Skriv ut E-post

Annikken Johnsrud har erfaring fra både Forsvaret og Politiet. I 2003 etablerte hun Johnsrud etterforskning og rådgivning som hovedsakelig leverer tjenester til næringslivet, kommuner og offentlige etater, advokater og privatpersoner. Tjenestene består av utredning av saker, sikkerhetsanalyser, taktisk og teknisk etterforskning, søk etter savnede personer, bevisvurdering m.m.

Fra 2004 har Johnsrud etterforskning og rådgivning hatt avtale med flere kommuner om salgs- og skjenkekontroll. Vi leverer også andre kontrolloppdrag som kontroll etter Tobakkskadeloven, kontroll av ansatte og skjenkekontroll om bord på utenlandsferjer for flere fylkesmannsembeter.

Kontrollørene tilknyttet Johnsrud etterforskning og rådgivning er både menn og kvinner fra ca 20-50 år. De har fra tidligere forskjellig kompetanse og erfaring fra annen type kontrollvirksomhet. Alle har alkoholprøvene for både salg og skjenking og plettfri vandel. I tillegg har alle gjennomgått grundig internopplæring bl.a. i vurdering av beruselsesgradene, rapportskriving og forebyggende arbeid. Meget gode skriftlig og muntlig fremstilingsevne er et kriterium for alle kontrollørene.

Vi prioriterer tverrfaglig samarbeid høyt med våre samarbeidspartnere og deltar jevnlig i felles kontrollarbeid ved skjenkesteder. Våre samarbeidspartnere er bl.a. Politiet, Tollvesenet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet og Næringsmiddeltilsynet.

 

Bilder fra tidligere kurs

960x.jpg